TrapTech sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

 pt. „TrapTech – Cyfrowe Pole Minowe”

Cel projektu: Celem projektu jest wprowadzenie na rynek rozwiązania wspierającego utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w przedsiębiorstwach. Rozwiązanie zbudowane jest na pułapkach rozmieszczonych w ramach sieci wewnętrznej IT klientów. W sieciowej infrastrukturze organizacji tworzone są fałszywe usługi, które wydają się cenne z punktu widzenia atakującego, tzw. pułapki. 

Planowane efekty: Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu zniwelować negatywne konsekwencje cyberataku, gdy atakujący uzyskał już niepożądany dostęp do sieci wewnętrznej IT.

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1.142.718,22 PLN

Kwota dofinansowania: 958.970,00 PLN

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1473333/

Dotacje

Scroll Top